Kuźniaki 32A, 26-067 Strawczyn
  •   
41 354-29-05

Sekretariat


607 613 430

Dyrektor

sekretariat@stsw.edu.pl

Email

Bezpłatna nauka

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wólce Kłuckiej jest placówką bezpłatną, przeznaczoną dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Nabór trwa cały rok.

Naszym uczniom zapewniamy

- edukację dzieci niepełnosprawnych na najwyższym poziomie,
- fachową pomoc specjalistów i nauczycieli pracujących z pasją, wrażliwych na potrzeby dzieci,
- zajęcia z zakresu terapii mowy, zajęcia rewalidacyjne, rehabilitację, terapię psychologiczno–pedagogiczną,
- podręczniki dla wszystkich uczniów,
- darmowe obiady,
- bezpłatne warsztaty,

TRYB NAUKI

Nauka w naszej szkole trwa 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Naszym uczniom oferujemy również:
• wycieczki edukacyjne i krajoznawcze,
• warsztaty,
• zajęcia edukacyjne w terenie,
• spotkania z ciekawymi ludźmi z różnych dziedzin nauki, kultury, przemysłu itp.

CZEKAMY NA CIEBIE

Gwarantujemy przyjazną atmosferę oraz fachową kadrę pedagogiczną.

WYMAGANE DOKUMENTY

- Karta zgłoszenia
- Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego