ul. mjr Jana Piwnika Ponurego 49, 25-666 Kielce
  •   
41 335 86 90

Sekretariat


sekretariat@stsw.edu.pl

Email

Nauka w naszej szkole

Szkoła Przyspasabiająca „Victor” jest placówką bezpłatną, przeznaczoną dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz aktywnego życia dorosłego na miarę swoich możliwości. Kształcenie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych możliwości uczniów. Uczniowie uczestniczą w wielu ciekawych zajęciach edukacyjnych, które w połączeniu z realizacją Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych przyczyniają się do wychwytywania osobistych uzdolnień i upodobań, prowadząc do maksymalnego rozwijania ich potencjału.
Realizacja powyższych celów odbywa się w oparciu o szereg zajęć, do których należą m.in:
• zajęcia z zakresu funkcjonowania osobistego i społecznego,
• zajęcia rozwijające komunikowanie się,
• zajęcia z zakresu wychowania fizycznego,
• zajęcia kształtujące kreatywność muzyczną, informatyczną i plastyczną,
• zajęcia przysposabiające do pracy,
• trening umiejętności prospołecznych,
• zajęcia rewalidacyjne.

Nabór trwa cały rok

Naszym uczniom zapewniamy

- edukację młodzieży niepełnosprawnej na najwyższym poziomie,
- fachową pomoc specjalistów i nauczycieli pracujących z pasją, wrażliwych na potrzeby uczniów,
- zajęcia z zakresu terapii mowy, zajęcia rewalidacyjne, rehabilitację, terapię psychologiczno–pedagogiczną,
- podręczniki dla wszystkich uczniów,
- darmowe obiady,
- bezpłatne warsztaty,

TRYB NAUKI

Nauka w naszej szkole trwa 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Naszym uczniom oferujemy również:
• wycieczki edukacyjne i krajoznawcze,
• warsztaty,
• zajęcia edukacyjne w terenie,
• spotkania z ciekawymi ludźmi z różnych dziedzin nauki, kultury, przemysłu itp.

CZEKAMY NA CIEBIE

Gwarantujemy przyjazną atmosferę oraz fachową kadrę pedagogiczną.

WYMAGANE DOKUMENTY

- Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
- Karta zgłoszeniowa