ul. mjr Jana Piwnika Ponurego 49, 25-666 Kielce
  •   
41 335 86 90

Sekretariat


697 362 901

Dyrektor

sekretariat@stsw.edu.pl

Email

NAUKA JEST BEZPŁATNA

Szkoła jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Nabór do naszej szkoły trwa od 01 marca.

JAZDA KONNA

Dla wszystkich uczniów Technikum Weterynaryjnego, w ramach lekcji Wychowania Fizycznego organizujemy kurs nauki jazdy konnej.

TRYB NAUKI

Gwarantujemy zajęcia przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.
Oferujemy solidne przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.


PLAN NAUCZANIA

MOŻLIWOŚĆ PRACY

Zakłady leczenia zwierząt , schroniska dla zwierząt, fermy, ogrody zoologiczne, zakłady przetwórstwa mięsnego, gospodarstwa Agencji Rynku Rolnego, Państwowy Inspektorat Weterynaryjny.

WYMAGANE DOKUMENTY

Dostarcz do siedziby szkoły lub prześlij na adres email sekretariatu.
- świadectwo ukończenia szkoły
( oryginał, odpis, duplikat, ksero poświadczone przez notariusza),
- 2 fotografie legitymacyjne,
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie wydawane przez naszą placówkę),
- formularz zgłoszeniowy - POBIERZ