ul. mjr Jana Piwnika Ponurego 49, 25-666 Kielce
41 335 86 90

Sekretariat


697 362 901

Dyrektor

sekretariat@stsw.edu.pl

Email

NAUKA JEST BEZPŁATNA

Szkoła jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Nabór do naszej szkoły trwa od 01 marca 2019 r. Nie odbywa się przez system elektroniczny.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Poniżej zapoznaj się z ofertą przygotowanych zawodów wraz z kwalifikacjami.
- Technik informatyk
- Technik mechanik
- Technik ekonomista
- Technik logistyk
- Technik agrobiznesu

TRYB NAUKI

Gwarantujemy zajęcia przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku TYLKO na pierwszej zmianie.

CZEKAMY NA CIEBIE

Oferujemy solidne przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Gwarantujemy przyjazną atmosferę, fachową kadrę pedagogiczną oraz pewne zatrudnienie w firmach patronackich po zakończeniu nauki.

WYMAGANE DOKUMENTY

Dostarcz do siedziby szkoły lub prześlij na adres email sekretariatu.
- świadectwo ukończenia szkoły
( oryginał, odpis, duplikat, ksero poświadczone przez notariusza),
- 2 fotografie legitymacyjne,
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie wydawane przez naszą placówkę),
- formularz zgłoszeniowy - POBIERZ