ul. mjr Jana Piwnika Ponurego 49, 25-666 Kielce
41 335 86 90

Sekretariat


697 362 901

Dyrektor

sekretariat@stsw.edu.pl

Email

NAUKA JEST BEZPŁATNA

Szkoła jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Nabór do naszej szkoły trwa od 11 maja 2022 roku. Nie odbywa się przez system elektroniczny.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Poniżej zapoznaj się z ofertą przygotowanych zawodów wraz z kwalifikacjami.
- Magazynier – logistyk
PODSTAWA PROGRAMOWA - pobierz...
SIATKA GODZIN - pobierz...

TRYB NAUKI

Gwarantujemy zajęcia przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku TYLKO na pierwszej zmianie.
Oferujemy solidne przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

MOŻLIWOŚĆ PRACY

Różne typy magazynów, które znajdują się w firmach logistycznych, produkcyjnych oraz handlowych. To także sklepy, hurtownie oraz centra logistyczne. Z tym wykształceniem możesz również prowadzić własną działalność gospodarczą w branży handlowej.

WYMAGANE DOKUMENTY

Dostarcz do siedziby szkoły lub prześlij na adres email sekretariatu.
- świadectwo ukończenia szkoły
( oryginał, odpis, duplikat, ksero poświadczone przez notariusza),
- 2 fotografie legitymacyjne,
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie wydawane przez naszą placówkę),
- formularz zgłoszeniowy - wypełnij...