ul. Kazimierza Wielkiego 53 32-400 Myślenice
12 272 12 59 lub 608 203 432

Sekretariat

spoleczne@stsw.edu.pl

Email

NAUKA JEST BEZPŁATNA

Szkoła jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Poniżej zapoznaj się z ofertą przygotowanych zawodów wraz z kwalifikacjami.
- fotograf,
- kelner,
- kucharz,
- fryzjer,
- sprzedawca,
- betoniarz-zbrojarz,
- cieśla,
- monter izolacji budowlanych,
- blacharz samochodowy,
- operator obrabiarek skrawających,
- ślusarz,
- mechanik pojazdów samochodowych,
- elektryk,
- elektromechanik pojazdów samochodowych,
- elektromechanik,
- cukiernik,
- piekarz,
- stolarz.

TRYB NAUKI

Gwarantujemy zajęcia przez 5 dni w tygodniu.
Oferujemy solidne przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

WYMAGANE DOKUMENTY

Dostarcz do siedziby szkoły lub prześlij na adres email sekretariatu.
- świadectwo ukończenia szkoły
( oryginał, odpis, duplikat, ksero poświadczone przez notariusza),
- 2 fotografie legitymacyjne,
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie wydawane przez naszą placówkę),
- formularz zgłoszeniowy