ul. mjr Jana Piwnika Ponurego 49, 25-666 Kielce
  •   
41 335 86 90

Sekretariat


697 362 901

Dyrektor

sekretariat@stsw.edu.pl

Email

REKRUTACJA TRWA CAŁY ROK

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu i w lutym.
Matura NIE jest wymagana!
zaświadczenia do ZUS-u.

ZAWODY i KWALIFIKACJE

Poniżej zapoznaj się z ofertą przygotowanych zawodów wraz z kwalifikacjami.
- Kierunki medyczne (NOWOŚĆ!)

TRYB NAUKI

Dla wszystkich osób pracujących, placówka zapewnia dopasowany system nauki, który umożliwi swobodne uczęszczanie na zajęcia, nie kolidując z pracą.

CZEKAMY NA CIEBIE

Oferujemy solidne przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Gwarantujemy przyjazną atmosferę, fachową kadrę pedagogiczną oraz pewne zatrudnienie w firmach patronackich po zakończeniu nauki.

WYMAGANE DOKUMENTY

Dostarcz do siedziby szkoły lub prześlij na adres email sekretariatu.
- świadectwo ukończenia szkoły średniej ( oryginał, odpis, duplikat, ksero poświadczone przez notariusza),
- 2 fotografie legitymacyjne,
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie wydawane przez naszą placówkę),
- formularz zgłoszeniowy - POBIERZ

KIERUNKI MEDYCZNE

technik farmaceutyczny

2,5 roku

terapeuta zajęciowy

2 lata

technik bezpieczeństwa i higieny pracy

1,5 roku

asystent osoby niepełnosprawnej

1 rok

opiekun w domu pomocy społecznej

2 lata

opiekunka środowiskowa

1 rok

technik sterylizacji medycznej

1 rok

asystentka stomatologiczna

1 rok

higienistka stomatologiczna

2 lata

technik elektroniki i informatyki medycznej

2 lata

technik usług kosmetycznych

2 lata